Background Image

HESAPLAMALAR

Kıdem ve İhbarTazminatı Birlikte Hesaplama.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Birlikte Hesaplama
Personel Adı Soyadı
   
İşe Giriş Tarihi
   
İşten Çıkış Tarihi
   
Brüt Ücret
   
İkramiye(Aylık Ortalama)
   
Prim(Aylık Ortalama)
   
Yol(Aylık)
   
Yemek(Aylık)
   
Diğer(Aylık)
   


Personel Ad - Soyadı

İşe Giriş Tarihi 01.01.0001
İşten Çıkış Tarihi 01.01.0001

Toplam Kıdem Günü 0

Brüt Ücret 0

Giydirilmiş Ücret 0,00

Kıdem Tazminatı Tavanı 7.638,96

Kıdem Tazminatına Esas Tutar 0,00

Günlük Kıdem Tutarı 0,00

Brüt Kıdem Tazminatı 0,00
Damga Vergisi % 0.00759 0,00

Ödenecek Kıdem Tazminatı 0,00

Toplam İhbar Günü 0

İhbar Tazminatına Esas Tutar (Günlük) 0,00

Brüt İhbar Tazminatı 0,00
Gelir Vergisi %15 0,00
Damga Vergisi % 0.00759 0,00

Ödenecek İhbar Tazminatı 0,00

Ödenecek Toplam Tazminat
(Kıdem + İhbar)
0,00

1 / 1 / 2021 tarihinden beri çalıştığım işyerinden 1 / 1 / 2021 tarihde çıkarıldım.
Çalışma sürem içinde bütün ücretlerimi ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerimi ve yukarı da belirtilen istihkaklarımı eksiksiz aldım. İşyerinden, Kanun ve Hizmet akdinden doğan hiçbir şekil maddi manevi alacağım kalmadığını kabül eder ve işvereni gayri kabili rucu olmak üzere kesin ve küllien ibra ettiğimi, çalıştığım süre ile ilgili her türlü dava açmak hakkımdan gayri kabili rucu olarak feragat ettiğimi beyan ve kabül ederim.
Personel İmza İşveren Kaşe İmza